CS CZECH DE GERMAN EL GREEK EN ENGLISH ES SPANISH FR FRENCH GA IRISH HE HEBREW IT ITALIAN NL DUTCH PL POLISH RU RUSSIAN SV SWEDISH RU RUSSIAN
 
 

  

( CS )
Co je UPEVŇOVACÍ SYSTÉM…

UPEVŇOVACÍ SYSTÉM patentovaný skupinou IPL je jedinečným způsobem instalace sloupů do podstavců upevňovacího systému z tvárné litiny, který staví na tradičních základových metodách rychlé, snadné instalace a odstraňování sloup, nebo je nahrazuje.


UPEVŇOVACÍ SYSTÉM určuje normu pro instalaci sloupů. Byl navržen pro nejrůznější druhy sloupů, s širokou nabídkou specializovaných podstavců upevňovacího systému odpovídajících různým velikostem, typům a montážním podmínkám sloupů. Standardně jsou sloupy semaforů, dopravních značek, světelné signalizace a většiny uličního vybavení instalovány do betonu nebo jsou ukotveny a přišroubovány k betonovému podstavci. To znamená, že jsou instalovány trvale a jejich odstranění později znamená nákladné, devastační a potenciálně nebezpečné bagrování. Díky uvedení víceúčelového UPEVŇOVACÍHO SYSTÉMU mohou být sloupy instalovány ve vysokopevnostních podstavcích z tvárné litiny a vyměňovány rychle, snadno a efektivně.

  Skupina IPL vyvinula UPEVŇOVACÍ SYSTÉM, který splňuje náročné požadavky a podmínky moderního městského prostředí. Při konstrukci byly brány v úvahu požadavky na zakládání sloupů, omezení bagrování a dopravní zácpy na silnici, stejně jako bezpečnost chodců a řidičů. Konstrukce a stavba každého podstavce upevňovacího systému ve stále širším sortimentu velikostí byly komplexně vyvíjeny, zkoušeny a prověřovány na základě reálných zkušeností z trhu.
Jak funguje podstavec upevňovacího systému…

UPEVŇOVACÍ SYSTÉM nabízí novou instalaci a dlouhodobé provozní zkušenosti. Podstavec upevňovacího systému se nainstaluje a je připraven na instalaci sloupu. Jakmile je základ dokončen, může být nainstalován sloup a dokončena potřebná kabeláž a elektrické přípojky. Zlepšena montáž a nastavení hloubky, směru a natočení přímo na místě je součástí podstavců upevňovacího systému a všechny instalace se vyznačují dlouhodobou bezpečností a snadnou výměnou sloupů.

Podstavce upevňovacího systému jsou k dispozici v širokém rozsahu velikostí a hloubek, aby vyhovovaly systémům sloupů včetně většiny dopravních značek, světelné signalizace, semaforů a dalšího uličního vybavení.

UPEVŇOVACÍ SYSTÉM rovněž usnadňuje montáž různých elektrických přípojek, mělkých, hlubokých nebo zesílených instalací, za různých silničních, povrchových a okolních podmínek a mnoha dalších požadavků.

 


UPEVŇOVACÍ SYSTÉM je velmi praktický, protože odděluje základ a sloup. To znamená, že základ a podstavec upevňovacího systému zůstávají nepoškozené po celou životnost většiny sloupů a umožňují tak instalaci nových sloupů do původního základu a podstavce systému. V celkových podmínkách je instalace, údržba a výměna sloupů díky UPEVŇOVACÍMU SYSTÉMU jednodušší, levnější, rychlejší a bezpečnější.

Proč používat UPEVŇOVACÍ SYSTÉM…
Společnost Innovative Products Ltd., divize skupiny IPL, vyvinula UPEVŇOVACÍ SYSTÉM, aby spojila mnoho nových vlastností a výhod komplexního městského prostředí. Tyto výhody se uplatní nejen v infrastruktuře, ale také v konstrukci, stavbě, údržbě a denním používání.Pro veškeré uliční vybavení je rozhodující dobrý základ – nyní je k dispozici robustní, univerzální a inteligentní základ.


UPEVŇOVACÍ SYSTÉM dáva na výběr, poskytuje komfort a možnost kontroly osobám pověřeným stanovováním a řízením městského prostředí. Investice do počáteční instalace nabízí bezprostřední výhody. Pevné podstavce upevňovacího systému z tvárné litiny zvyšují spolehlivost a životnost základů sloupů a tím zlepšují jejich funkci. Tak je zajištěna ochrana kapitálové investice a vysoká důvěra ve všech aspektech městského prostředí. Uliční vybavení může být snadno montováno a lépe udržováno. Sloupy infrastruktury a systémy řízení dopravy mohou být rychle zdokonaleny nebo vyměněny. Všechny instalace v podstavcích upevňovacího systému poskytují výraznou úsporu nákladů a záruku proti poškození, výpadkům a zbytečným výkopům.

  Podstatnou výhodou UPEVŇOVACÍHO SYSTÉMU skupiny IPL vůči ostatním základovým systémům je jeho univerzálnost a nadčasovost. Specifikace použití podstavců upevňovacího systému zahrnuje očekávané montážní požadavky, potřeby údržby a životnost sloupů. Rovněž bere v úvahu případný dlouhý seznam požadavků městského prostředí, jako je opakované stržení sloupů, dočasná instalace nebo odstranění sloupů z důvodu přepravy nadměrných nákladů, sezonních událostí, bezpečnosti a řízení dopravy. Všechny tyto problémy lze snadno zvládnout pomocí podstavců UPEVŇOVACÍHO SYSTÉMU k instalaci sloupů.
Further information:
RS Quality Assurance (PDF)
RS Passive Safety (PDF)
RS EN124 Standard (PDF)
Video Demonstrations
   
For further information on the RETENTION SYSTEM please contact IPL group or a regional distributor.

image 1

RETENTION SYSTEM
international contacts
   

image 1

PASSIVE SAFETY
products & solutions
   

RETENTION SYSTEM
at INTERTRAFFIC 2016
   

image 1

RETENTION SYSTEM
at TRAFFEX 2017
   
 

image 1

RETENTION SYSTEM
at MIRA crash
demonstrations 2011
   
 

image 1

RETENTION SYSTEM
Polish Website
   


RETENTION SYSTEM™
and RS sockets are patented products of IPL group.


 


 
 
© IPL group 2010