CS CZECH DE GERMAN EL GREEK EN ENGLISH ES SPANISH FR FRENCH GA IRISH HE HEBREW IT ITALIAN NL DUTCH PL POLISH RU RUSSIAN SV SWEDISH RU RUSSIAN
 
 

  

( EL )
Τι είναι το ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ…

Το ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ του ομίλου IPL, κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, αποτελεί μια μοναδική μέθοδο εγκατάστασης για στύλους σε υποστηρίγματα RS (Retention System, Σύστημα Συγκράτησης) από όλκιμο χυτοσίδηρο, που προσαρμόζεται σε ή αντικαθιστά τις παραδοσιακές μεθόδους θεμελίωσης για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και αφαίρεση στύλων.


Το ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ θέτει το πρότυπο για την εγκατάσταση στύλων. Έχει σχεδιαστεί για ποικιλία στύλων και διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστηριγμάτων RS ειδικού τύπου για συγκεκριμένα μεγέθη και συγκεκριμένους τύπους στύλων καθώς και για συγκεκριμένες απαιτήσεις εγκατάστασης. Συνήθως, οι στύλοι για φωτεινούς σηματοδότες, ταμπέλες, πάσσαλους αγκυροβολίας και τα περισσότερα έπιπλα δημόσιων χώρων εγκαθίστανται με περίβλημα σκυροδέματος ή σταθεροποιημένοι και βιδωμένοι με μπουλόνια σε πλίνθο από σκυρόδεμα. Αυτό σημαίνει ότι η εγκατάστασή τους είναι μόνιμη και ότι η αφαίρεσή τους απαιτεί εκσκαφή, γεγονός που συνεπάγεται επιπλέον κόστος, ενόχληση προς τους πολίτες και ενδεχομένως κινδύνους. Με την εισαγωγή του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ πολλαπλών εφαρμογών, αυτοί και άλλοι στύλοι μπορούν πλέον να εγκατασταθούν σε υποστηρίγματα RS υψηλής αντοχής από όλκιμο χυτοσίδηρο και να αντικατασταθούν πάρα πολύ γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά.

  Ο όμιλος IPL έχει δημιουργήσει το ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ για να καλύψει τις αυστηρές απαιτήσεις και προδιαγραφές του σύγχρονου αστικού περιβάλλοντος. Έχουν ληφθεί τόσο οι απαιτήσεις θεμελίωσης στύλων όσο και η εξάλειψη της ανάγκης εκσκαφής και παρεμπόδισης της χρήσης των πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων, μαζί με τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια πεζών και οδηγών. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή κάθε υποστηρίγματος RS, σε όλο και μεγαλύτερο εύρος μεγεθών, έχουν δοκιμαστεί, ελεγχθεί και εξελιχθεί βάσει πραγματικών εμπειριών στο πλαίσιο της αγοράς.
Πώς λειτουργεί το υποστήριγμα RS…

Το ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ προσφέρει πλεονεκτήματα τόσο κατά την πρώτη εγκατάσταση όσο και κατά τη μακροχρόνια λειτουργία. Πρώτα στερεώνεται το υποστήριγμα RS, έτοιμο για την τοποθέτηση του στύλου. Μόλις τοποθετηθεί το θεμέλιο, η εγκατάσταση του στύλου πραγματοποιείται εύκολα, το ίδιο και όλες οι καλωδιώσεις και ηλεκτρικές συνδέσεις. Η βελτιωμένη εγκατάσταση και η επί τόπου προσαρμογή βάθους, κατεύθυνσης και περιστροφής αποτελούν εγγενή χαρακτηριστικά ορισμένων υποστηριγμάτων RS, ενώ όλες οι εγκαταστάσεις προσφέρουν μακροχρόνια ασφάλεια και τη δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης του στύλου ανά πάσα στιγμή.

Τα υποστηρίγματα RS διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία από μεγέθη και βάθη, κατάλληλα για μεγάλη ποικιλία στύλων, όπως ταμπέλες, πάσσαλοι αγκυροβολίας, στύλοι φωτεινών σηματοδοτών και άλλα έπιπλα εξωτερικών δημόσιων χώρων.

Το ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ διευκολύνει επίσης τις διάφορες ηλεκτρικές συνδέσεις, την εγκατάσταση σε μικρό ή μεγάλο βάθος ή την ενισχυμένη εγκατάσταση, προσαρμόζεται στις διάφορες καταστάσεις οδοστρώματος, επιφάνειας και περιβάλλοντος και σε πολλές άλλες απαιτήσεις των χρηστών.

 


Στην πρακτική, το ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ είναι λειτουργικό διότι διαχωρίζει ολόκληρο το θεμέλιο από τον ίδιο το στύλο. Αυτό σημαίνει ότι το θεμέλιο και το υποστήριγμα RS παραμένουν ανέπαφα αφού λήξει η διάρκεια ζωής των περισσότερων στύλων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα εγκατάστασης νέων στύλων στο αρχικό θεμέλιο και στο αρχικό υποστήριγμα RS. Σε γενικές γραμμές, αυτό κάνει την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την αντικατάσταση των στύλων φθηνότερη, ταχύτερη, ασφαλέστερη και ευκολότερη, χάρη στη χρήση του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ.

Σκοπός χρήσης του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ…
Η Innovative Products Ltd., τμήμα του ομίλου IPL, ανέπτυξε ειδικά το ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ, ώστε να ενσωματώσει πολλές νέες δυνατότητες και πλεονεκτήματα για ολόκληρο το αστικό περιβάλλον. Αυτά τα πλεονεκτήματα βρίσκουν εφαρμογή όχι μόνο στην υποδομή αλλά και σε όλους όσους εμπλέκονται στο σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρηση και την καθημερινή του χρήση.Για όλα τα έπιπλα εξωτερικών δημόσιων χώρων, τα σωστά θεμέλια είναι σημαντικά – τώρα υπάρχει δυνατότητα ανθεκτικού και έξυπνου θεμελίου πολλαπλών εφαρμογών.


Το ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ προσφέρει ποικιλία, ευχρηστία και έλεγχο σε όσους εμπλέκονται στο σχεδιασμό και τη διαχείριση αστικών περιβαλλόντων. Η επένδυση στην αρχική εγκατάσταση στύλου συνεπάγεται άμεσα πλεονεκτήματα. Οι υποδοχές RS από ισχυρό όλκιμο χυτοσίδηρο βελτιώνουν την αξιοπιστία και τη διάρκεια ζωής των θεμελίων για στύλους και με αυτόν τον τρόπο βελτιώνουν το στύλο και τη λειτουργία που εξυπηρετεί. Η επένδυση κεφαλαίου και η μεγάλη αξιοπιστία σε όλες τις πτυχές του αστικού περιβάλλοντος είναι διασφαλισμένες. Τα έπιπλα εξωτερικών δημόσιων χώρων μπορούν να τοποθετούνται εύκολα και να συντηρούνται καλύτερα. Οι στύλοι υποδομής και τα συστήματα ελέγχου κυκλοφορίας μπορούν να αναβαθμίζονται ή να αντικαθίστανται γρήγορα. Όλες οι εγκαταστάσεις στύλων σε υποδοχές RS παρέχουν σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων και διασφάλιση από ενοχλήσεις, χρόνο εκτός λειτουργίας και εκσκαφή.

  Το πραγματικό πλεονέκτημα του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ του ομίλου IPL σε σχέση με άλλες επιλογές θεμελίων είναι οι πολλαπλές εφαρμογές του και η προνοητικότητα με την οποία έχει σχεδιαστεί. Κατά τον προσδιορισμό της χρήσης των υποδοχών RS, προβλέφθηκαν οι πιθανές απαιτήσεις εγκατάστασης, οι ανάγκες συντήρησης και η διάρκεια ζωής του στύλου. Επίσης, έχει ληφθεί υπόψη η πιθανώς τεράστια λίστα απαιτήσεων σχετικά με το αστικό περιβάλλον, όπως τα κατ' επανάληψη χτυπήματα στο στύλο, η προσωρινή εγκατάστασή ή αφαίρεση στύλων για τη διέλευση μεγάλων φορτίων, για εποχιακές εκδηλώσεις, για λόγους ασφαλείας και για τον έλεγχο πρόσβασης της κυκλοφορίας. Όλα τα παραπάνω ζητήματα διευθετούνται εύκολα με τις υποδοχές ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ για εγκατάσταση στύλων.
Further information:
RS Quality Assurance (PDF)
RS Passive Safety (PDF)
RS EN124 Standard (PDF)
Video Demonstrations
   
For further information on the RETENTION SYSTEM please contact IPL group or a regional distributor.

image 1

RETENTION SYSTEM
international contacts
   

image 1

PASSIVE SAFETY
products & solutions
   

RETENTION SYSTEM
at INTERTRAFFIC 2016
   

image 1

RETENTION SYSTEM
at TRAFFEX 2017
   
 

image 1

RETENTION SYSTEM
at MIRA crash
demonstrations 2011
   
 

image 1

RETENTION SYSTEM
Polish Website
   


RETENTION SYSTEM™
and RS sockets are patented products of IPL group.


 


 
 
© IPL group 2010