CS CZECH DE GERMAN EL GREEK EN ENGLISH ES SPANISH FR FRENCH GA IRISH HE HEBREW IT ITALIAN NL DUTCH PL POLISH RU RUSSIAN SV SWEDISH RU RUSSIAN
 
 

  

( GA )
Céard é an CÓRAS COINNEÁLA…

Is modh uathúil é CÓRAS COINNEÁLA paitinne ghrúpa IPL chun cuaillí a shuiteáil i soicéid CC d'iarann insínte, nuair a bhítear ag tógáil ar nó ag athsholáthar modhanna bunsraithe traidisiúnta, ar mhaithe le suiteáil agus baint thapa agus éasca na gcuaillí.


Leagtar síos caighdeán le haghaidh suiteáil cuaillí, leis an gCÓRAS COINNEÁLA. Dearadh é do chuaillí éagsúla, chomh maith le réimse soicéid shainithe CC a oireann do mhéideanna, do chineálacha agus do riachtanais suiteála na gcuaillí ar leith. Is gnách go suiteáiltear cuaillí comhartha tráchta, cuaillí eolais, mullaird agus an chuid is mó de na nithe eile de throscán sráide i gcoincréit, nó bíonn siad ródáilte agus boltáilte le plionta coincréite. Ciallaíonn sé seo go mbíonn siad ann go buan agus go mbíonn tochailt bhreise chostasach thoirmeascach, a d'fhéadfadh a bheith dáinséarach, i gceist lena mbaint. Agus an CÓRAS COINNEÁLA ilchuspóireach tugtha isteach, is féidir na cuaillí seo agus cuaillí eile a shuiteáil anois i soicéid CC d'iarann insínte ardnirt agus is féidir cinn nua a chur ina n-áit go tapa, go héasca agus go héifeachtúil.
  D'fhorbair grúpa IPL an CÓRAS COINNEÁLA le freastal ar na héilimh agus ar na sonraíochtaí diana a bhaineann le timpeallachtaí uirbeacha an lae inniu. Rinneadh machnamh ar riachtanais bhunsraithe na gcuaillí, ar dhíothú tochailtí agus plódaithe tráchta ar an gcosán, in éineacht le buarthaí reatha sábháilteachta, maidir le sábháilteacht coisithe agus tiománaithe. Baineadh triail as agus rinneadh tástáil agus forbairt chuimsitheach ar dhearadh agus ar thógáil na soicéad CC go léir le fíorthaithí margaidh, sa réimse borrach méideanna atá ar fáil.
Cén chaoi a n-úsáidtear an soicéad CC…

Tá buntáistí ag baint leis an gCÓRAS COINNEÁLA, maidir leis an gcéad suiteáil agus leis an bhfeidhmiú fadtéarmach. Feistítear an soicéad CC ar dtús, le go mbeidh sé réidh don chuaille. Chomh luath is atá an bhunsraith feistithe, is féidir an cuaille a shuiteáil go glan agus is féidir aon naisc chábla agus leictreacha a bhfuil gá leo, a chríochnú. Bíonn sé intógtha i gcuid de na soicéid CC gur féidir suiteáil fheabhsaithe agus coigeartú ar an láthair a dhéanamh ar dhoimhneacht, ar threo agus ar rothlú agus bíonn gné fhadtéarmach ag gach suiteáil, de shlándáil agus d'athsholáthar éasca na gcuaillí.

Bíonn soicéid CC ar fáil i réimse méideanna agus doimhneachtaí a oireann do shraith cuaillí, lena n-áirítear an chuid is mó de chuaillí eolais, de mhullaird, de chuaillí comhartha tráchta agus de throscán sráide eile.

Éascaíonn an CÓRAS COINNEÁLA naisc leictreacha éagsúla, suiteáil éadomhain, dhomhain nó threisithe, cúinsí éagsúla bóthair, dromchla agus timpeallachta, chomh maith le go leor de na riachtanais eile a bhíonn ag úsáideoirí.

 


Go praiticiúil, bíonn rath ar an gCÓRAS COINNEÁLA, ós rud é go scartar iomláine na bunsraithe ón gcuaille. Ciallaíonn sé seo go bhfanann an bhunsraith agus an soicéad CC ina n-áit i bhfad níos faide ná saolré mhóramh na gcuaillí, agus ligtear do chuaillí éagsúla a bheith suiteáilte sa bhunsraith agus sa soicéad CC bunaidh. Ar an iomlán, ciallaíonn sé seo go mbíonn suiteáil, cothabháil agus athsholáthar na gcuaillí, níos saoire, níos tapúla, níos sábháilte agus níos éasca, leis an gCÓRAS COINNEÁLA.

Céard is fiú an CÓRAS COINNEÁLA a úsáid…
D'fhorbair Innovative Products Tta., atá ina rannóg de ghrúpa IPL, d'fhorbair siad an CÓRAS COINNEÁLA go speisialta chun go leor gnéithe agus buntáistí nua a chur san áireamh don timpeallacht uirbeach iomlán. Ní hamháin go mbaineann na buntáistí seo leis an mbonneagar, ach leo siúd go léir atá páirteach ina dhearadh, a thógáil, a chothabháil agus a úsáid laethúil.Bíonn bunsraith mhaith riachtanach le haghaidh troscán sráide ar bith – tá bunsraith láidir, ilúsáideach agus chiallmhar indéanta anois.


Cuirtear rogha, áisiúlacht agus smacht ar fáil leis an gCÓRAS COINNEÁLA, dóibh siúd atá páirteach i sonrú agus i mbainistiú na dtimpeallachtaí uirbeacha. Bíonn buntáistí láithreacha i gceist le hinfheistiú i suiteáil bhunaidh na gcuaillí. Feabhsaítear iontaofacht agus fad saoil bhunsraitheanna na gcuaillí le soicéid CC láidre d'iarann insínte agus feabhsaítear an cuaille agus an fheidhm atá leis dá réir. Is féidir an infheistíocht chaipitil agus an spleáchas mór ar gach gné den timpeallacht uirbeach a chosaint. Is féidir troscán sráide a shuiteáil go glan agus é a chothabháil ar bhealach níos fearr. Is féidir cuaillí bonneagair agus córais riartha tráchta a uasghrádú nó a athsholáthar go tapa. Bíonn coigilt costais shuntasach i gceist le gach suiteáil cuaillí i soicéid CC agus cuirtear cosaint ar fáil ó chur isteach, ó iamh-aga agus ó thochailt.

  Is é an fíorbhuntáiste a bhaineann le CÓRAS COINNEÁLA ghrúpa IPL, i gcomparáid le roghanna bunsraithe eile, ná an ilúsáidteacht agus an fhadbhreathnaitheacht atá i gceist leis. Nuair a shonraítear úsáid na soicéad CC, réamh-mheastar na héilimh shuiteála ionchasacha, na riachtanais chothabhála agus saolré an chuaille. Déantar machnamh chomh maith ar an liosta fada féideartha d'éilimh ar an timpeallacht uirbeach, amhail leagan rialta na gcuaillí, suiteáil nó baint shealadach na gcuaillí le haghaidh ualaí leathana, imeachtaí séasúrtha, buarthaí slándála agus smachtú ar theacht isteach tráchta. Is féidir déileáil go héasca leis na ceisteanna seo go léir, le soicéid an CHÓRAIS CHOINNEÁLA le haghaidh suiteáil cuaillí.
Further information:
RS Quality Assurance (PDF)
RS Passive Safety (PDF)
RS EN124 Standard (PDF)
Video Demonstrations
   
For further information on the RETENTION SYSTEM please contact IPL group or a regional distributor.

image 1

RETENTION SYSTEM
international contacts
   

image 1

PASSIVE SAFETY
products & solutions
   

RETENTION SYSTEM
at INTERTRAFFIC 2016
   

image 1

RETENTION SYSTEM
at TRAFFEX 2017
   
 

image 1

RETENTION SYSTEM
at MIRA crash
demonstrations 2011
   
 

image 1

RETENTION SYSTEM
Polish Website
   


RETENTION SYSTEM™
and RS sockets are patented products of IPL group.


 


 
 
© IPL group 2010