CS CZECH DE GERMAN EL GREEK EN ENGLISH ES SPANISH FR FRENCH GA IRISH HE HEBREW IT ITALIAN NL DUTCH PL POLISH RU RUSSIAN SV SWEDISH RU RUSSIAN
 
 

  

( PL )
Co kryje się pod nazwą RETENTION SYSTEM…

Opatentowany przez grupę IPL RETENTION SYSTEM, system przytrzymywania, to nowa metoda montażu słupów w gniazdach RS z żeliwa sferoidalnego, dobudowywane lub zastępujące które dobudowuje się lub którymi zastępuje się tradycyjne metody budowy, aby szybciej i łatwiej montować i demontować słupy.


RETENTION SYSTEM tworzy nowe standardy montażu słupów. System został opracowany dla różnych rodzajów słupów wraz z całą gamą gniazd RS, które pasują do danych wymiarów i rodzajów słupów oraz które spełniają wymagania montażowe. Zazwyczaj słupy ze znakami drogowymi, słupy sygnalizacyjne, słupki i inne wyroby drogowe są stawiane w betonie lub mocowane i usztywniane w betonowym cokole. Co oznacza, że są montowane na stałe a co za tym idzie, ich demontaż to kosztowny, uciążliwy i potencjalnie niebezpieczny rozkop. Dzięki wprowadzeniu wielofunkcyjnego RETENTION SYSTEM , te oraz inne słupy można teraz montować w gniazdach RS z żeliwa sferoidalnego o dużej wytrzymałości i wymieniać je w sposób szybki i prosty.

  Grupa IPL opracowała RETENTION SYSTEM, aby sprostać rygorystycznym i wymogom technicznym współczesnych środowisk miejskich. Uwzględniliśmy nie tylko wymogi dotyczące budowy słupów, wyeliminowanie rozkopów oraz utrudnień w ruchu pieszych, ale także obawy dotyczące bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Projekt i budowa każdego gniazda RS, z coraz szerszej gamy wymiarów, zostały poddane bardzo zróżnicowanym próbom i testom oraz zostały opracowane na rzeczywistym doświadczeniu rynkowym.
W jaki sposób działa gniazdo RS…

RETENTION SYSTEM wypracowuje zyski przy pierwszym montażu jak również pozwala czerpać długoterminowe korzyści związane z eksploatacją. Gniazda RS są najpierw mocowane i przygotowywane do montażu słupa. Po umieszczeniu podstawy na właściwym miejscu, można zamontować słup wraz z wymaganym okablowaniem i całą instalacją elektryczną. Niektóre gniazda RS charakteryzują się ułatwionym montażem i wykonywaną na miejscu regulacją głębokości, kierunku i obrotu, a wszystkie cechuje długoterminowe bezpieczeństwo i łatwość wymiany słupów.

Gniazda RS są dostępne w szerokiej gamie wymiarów i głębokości, aby pasowały do dużego asortymentu słupów, w tym do większości słupów sygnalizacyjnych, słupków, słupów ze znakami drogowymi i innych elementów infrastruktury drogowej.

RETENTION SYSTEM ułatwia również wykonanie rozmaitych połączeń elektrycznych, instalacji powierzchniowych, podziemnych lub wzmocnionych, spełnianie wymogów różnych dróg, nawierzchni i środowiska oraz wielu innych żądań stawianych przez użytkowników.

 


W praktyce, zaletą RETENTION SYSTEM jest to, że rozdziela integralność podstawy od słupa. Co oznacza, że zarówno podstawa jak i gniazdo RS pozostają w idealnym stanie znacznie dłużej niż większość słupów, umożliwiając tym samym kolejny montaż słupów w pierwotnych podstawach i oryginalnych gniazdach RS. Mówiąc krótko, z RETENTION SYSTEM montaż, konserwacja i wymiana słupów jest tańsza, szybsza i prostsza.

Dlaczego warto korzystać z RETENTION SYSTEM…
Innovative Products Ltd., oddział grupy IPL udoskonalił RETENTION SYSTEM w taki sposób, aby wprowadzić do niego wiele nowych funkcji i dodatkowych opcji, dla wszystkich zastosowań miejskich. Te korzyści dotyczą nie tylko infrastruktury, ale także osób, które zajmują się jej projektowaniem, konserwacją oraz jej codziennych użytkowników.Dobra podstawa jest najważniejszym elementem każdej infrastruktury drogowej. Teraz mamy możliwość zastosowania wytrzymałej, wielofunkcyjnej i inteligentnej podstawy.


RETENTION SYSTEM zapewnia wybór, udogodnienia i kontrolę osobom zaangażowanym w tworzenie i zarządzanie środowiskami miejskimi. Inwestycja w początkowy montaż słupa od razu przynosi korzyści. Odporne gniazda RS z żeliwa sferoidalnego zwiększają wytrzymałość i trwałość podstaw słupów, a dzięki temu poprawiają parametry słupa i tym samym jego docelowe działanie. Dzięki temu można zmniejszyć podstawowe wydatki i zwiększyć niezawodność infrastruktury we wszystkich aspektach środowisk miejskich. Elementy infrastruktury drogowej mogą być montowane w sposób precyzyjny, oferując możliwość prostszej konserwacji. Słupy infrastruktur oraz systemów sterowania ruchem drogowym można zamontować lub wymienić niezwykle szybko. Każdy montaż słupa w gnieździe RS znacznie obniża koszty i pozwala uniknąć zniszczeń, przestojów i rozkopów.

  Prawdziwą zaletą RETENTION SYSTEM grupy IPL poza innymi zaletami podstawy jest jej wielofunkcyjność i ponadczasowy wymiar. Określenie zastosowań gniazd RS wykracza ponad wymagania montażowe, potrzeby konserwacyjne oraz oczekiwaną trwałość słupów. Zastosowania obejmują również długą listę potrzeb zastosowań miejskich, takich jak częste przewracanie słupków, czasowy montaż lub demontaż słupów w przypadku dużego obciążenia, sezonowe wydarzenia, obawy dotyczące bezpieczeństwa i sterowanie ruchem dojazdowym. Wszystkie te problemy można łatwo rozwiązać dzięki RETENTION SYSTEM - gniazdom do montażu słupów.
Further information:
RS Quality Assurance (PDF)
RS Passive Safety (PDF)
RS EN124 Standard (PDF)
Video Demonstrations
   
For further information on the RETENTION SYSTEM please contact IPL group or a regional distributor.

image 1

RETENTION SYSTEM
international contacts
   

image 1

PASSIVE SAFETY
products & solutions
   

RETENTION SYSTEM
at INTERTRAFFIC 2016
   

image 1

RETENTION SYSTEM
at TRAFFEX 2017
   
 

image 1

RETENTION SYSTEM
at MIRA crash
demonstrations 2011
   
 

image 1

RETENTION SYSTEM
Polish Website
   


RETENTION SYSTEM™
and RS sockets are patented products of IPL group.


 


 
 
© IPL group 2010