CS CZECH DE GERMAN EL GREEK EN ENGLISH ES SPANISH FR FRENCH GA IRISH HE HEBREW IT ITALIAN NL DUTCH PL POLISH RU RUSSIAN SV SWEDISH RU RUSSIAN
 
 

  

( SV )
Vad är RETENTIONS SYSTEM…

Det patenterade RETENTIONS SYSTEM från IPL Group innebär en unik metod för stolpinstallation. RS-fästet i formbart järn ersätter traditionella installationsmetoder och gör det möjligt att snabbt sätta upp och ta bort stolpar.


RETENTIONS SYSTEM skapar en ny standard för stolpinstallation. Systemet är utformat för olika slags stolpar och inkluderar en rad RS-fästen som passar för olika stolptyper, storlekar och uppsättningsförhållanden. Trafiksignalstolpar, skyltstolpar, kantstolpar och de flesta andra stolpar i gatumiljö sätts upp traditionella betongfundament eller ingjutna i betongsocklar. Det betyder att de är permanent placerade och att det kan bli mycket dyrt, störande och även farligt att gräva upp dem. Införandet av RETENTIONS SYSTEM innebär att dessa och andra stolpar kan sättas upp i det starka RS-fästet av formbart järn och att de lätt, snabbt och effektivt kan flyttas eller bytas ut.

  IPL Group har utvecklat RETENTIONS SYSTEM för att möta de omfattande krav och behov som finns i nutida stadsmiljöer. Vid utformningen har vi tagit hänsyn till krav på säkert förankrade stolpar, mindre markarbete och ökad framkomlighet på trottoarerna liksom även till säkerhetsriskerna för fotgängare och bilister. Uformning och konstruktion av RS-fästena i det växande storlekssortimentet har genomgått omfattande test och utvecklingen bygger på verkliga marknadserfarenheter.
Hur fungerar RS-fästet…

RETENTIONS SYSTEM erbjuder driftfördelar både vid nyinstallation och långtidsanvändning. Först görs RS-fästet klart för stolpen. När grunden är på plats kan stolpen sättas upp och eventuella kablar och elanslutningar monteras. Förbättrad installation och justering på plats av djup, riktning och rotation är inbyggd i vissa RS-fästen. En fördel med vårt uppsättningssystem på längre sikt är att det är säkert och lätt att byta ut stolparna.

RS-fästena finns i flera olika storlekar och djup som passar ett stort urval stolpar, bl.a. de flesta skyltstolpar, kantstolpar, trafiksignalstolpar och andra stolpar i gatumiljö.

RETENTIONS SYSTEM förenklar också arbetet med olika elanslutningar, grunda, djupa eller förstärkta installationer, olika slags ytor, vägar och miljöer och uppfyller många andra användarbehov.

 


I praktiken fungerar RETENTIONS SYSTEM därför att det behandlar fästet och stolpen som två separata enheter. Det betyder att grunden med RS-fästet förblir intakt under längre tid än de flesta stolpars livstid och att flera omgångar stolpar kan sättas upp i den ursprungliga grunden med RS-fästet. Totalt sett innebär det att installation, underhåll och utbyte av stolpar blir billigare, snabbare, säkrare och enklare med RETENTIONS SYSTEM.

Varför använda RETENTIONSSYSTEMET…
Innovative Products Ltd., en avdelning av IPL Group, har utvecklat RETENTIONS SYSTEM som inkluderar många funktioner och fördelar för hela den urbana miljön. Dessa fördelar gäller inte bara för infrastrukturen utan också för alla som deltar i utformning, uppbyggnad och underhåll av den eller som dagligen använder den.En stabil grund är viktig för alla väg- och trafikstolpar – nu finns en robust, mångsidig och intelligent grund tillgänglig.


RETENTIONS SYSTEM ger valfrihet, bekvämlighet och kontrollmöjlighet åt de personer som styr utformningen av urbana miljöer. Att investera i förstagångsinstallationen av stolpar medför omedelbara fördelar. RS-fästet av starkt formbart järn gör stolpinstallationerna mer hållbara och långlivade och förbättrar därmed även stolpen och dess funktion. Kapitalinvesteringen skyddas och systemet ger en hållbar och tillförlitlig stadsmiljö ur alla aspekter. Väg- och trafikskyltar blir enklare att montera och underhålla. Uppgradering eller byte av infrastrukturen av stolpar och trafikstyrningssystem förenklas. Alla stolpinstallationer i RS-fästet ger avsevärda kostnadsbesparingar och gör att störningar, driftstopp och markarbeten kan undvikas.

  Den verkligt stora fördelen med RETENTIONS SYSTEM från IPL Group jämfört med andra uppsättningsalternativ är att det kan användas på flera sätt och fungerar under lång tid. Definitionen av RS-fästets användning förutser förväntade installations- och underhållsbehov för stolpen och dess livscykel. Den tar också hänsyn till den långa listan av möjliga krav på den urbana miljön, t.ex. upprepad nedmontering av stolpar, tillfällig installation eller borttagning av stolpar för breda laster, säsongsevenemang, säkerhetsinsatser och styrning av framkomligheten i trafiken. Alla dessa frågor hanteras lätt med RETENTIONS SYSTEM för stolpinstallation.
Further information:
RS Quality Assurance (PDF)
RS Passive Safety (PDF)
RS EN124 Standard (PDF)
Video Demonstrations
   
For further information on the RETENTION SYSTEM please contact IPL group or a regional distributor.

image 1

RETENTION SYSTEM
international contacts
   

image 1

PASSIVE SAFETY
products & solutions
   

RETENTION SYSTEM
at INTERTRAFFIC 2016
   

image 1

RETENTION SYSTEM
at TRAFFEX 2017
   
 

image 1

RETENTION SYSTEM
at MIRA crash
demonstrations 2011
   
 

image 1

RETENTION SYSTEM
Polish Website
   


RETENTION SYSTEM™
and RS sockets are patented products of IPL group.


 


 
 
© IPL group 2010